Aktuality

Nabídka zaměstnání

Golf Resort Hluboká nad Vltavou hledá kandidáty/tky na kombinovanou pozici: RECEPCE / MARKETING / PR... dokončení

 
Vyjádřete svůj názor na GK Hluboká nad Vltavou

Vážení členové GKHNV, milí golfisté, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za využívání služeb Golf Resortu Hluboká v sezóně roku 2018.... dokončení

 
Hra na zimní greeny

Dovolujeme si Vás informovat, že od tohoto týdne se začalo hrát na zimní greeny. Prosíme dodržujte hru na zimní greeny, to zahrnuje také odpalování... dokončení

 
Anketa časopisu Golf Digest

Rádi bychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za přízeň, kterou jste nám věnovali v této golfové sezóně. Dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o... dokončení

 
Přestavba klubovny

Vážení přátelé golfu, dovolujeme si Vám oznámit, že od konce listopadu do začátku dubna 2019 se začne realizovat přístavba klubovny. Plocha celého... dokončení

 
Anketa časopisu Golf Digest

Rádi bychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za přízeň, kterou jste nám věnovali v této golfové sezóně. Dovolujeme si Vás opět oslovit s prosbou o... dokončení

 
...další aktuality

Historie golfového klubu

img01.jpg, 5 kBGolfový areál v Hluboké nad Vltavou má jedinečnou historii, tato lokalita je výjimečně dochovaným příkladem postupné hospodářské a estetické kultivace krajiny, prováděné v okolí šlechtického sídla v průběhu několika staletí. Nedílnou součástí krajinářských úprav se stalo i založení krajinářského parku v návaznosti na přestavbu zámku, provedenou za Jana Adolfa a Eleonory ze Schwarzenberku ve slohu tudorovské novogotiky (1839-1871). Krajinářský park na Podskalské a Poříčské louce se vyznačuje jedinečnou prostorovou kompozicí, tvořenou jednoduchým terénním reliéfem rozsáhlých luk s promyšleně rozmístěnými porosty, skupinami a solitérami dřevin s výrazným zastoupením dlouhověkých dubů. Pro celý areál je charakteristické velkorysé měřítko rozmístění jednotlivých kompozičních prvků. Jedná se o výjimečný příklad pochopení a aplikování principů významných anglických krajinářů 18. století.

Golfové hřiště v Hluboké nad Vltavou

se rozprostírá v nádherném přírodním prostředí na jihu Čech pod zámkem Hluboká, na ploše 68 ha a zahrnuje 18 + 9 jamek a velký driving range.
Dne 23. 7. 1999 byl na cvičné louce zahájen první trénink golfu, zřízené posekáním Poříčské louky, a to na ploše cca 300 x 250 m. Povědomí o ní se rychle rozšířilo a cvičnou louku začali navštěvovat zájemci z řad místních občanů i z Českých Budějovic a okolí. V malých skupinách přijížděli i lidé z jiných klubů, kteří byli v okolí na dovolené a o golfu již něco věděli. Přesto se jednalo víceméně o "osvětovou činnost" a lidé začali chápat, že se nejedná o sport určený nějaké výlučné skupině lidí, ale že je dostupný prakticky komukoliv. Proto bylo rozhodnuto o zřízení jednoduchého veřejného hřiště, jehož budování bylo zahájeno v srpnu 1999 sekáním drah a zřizováním jamkovišť.

img02.jpg, 6 kBV roce 2000 začal provoz cvičné louky a veřejného hřiště. Zejména veřejně přístupné hřiště začalo být hojně využíváno jak začátečníky, tak i zkušenými hráči. To přineslo i zvýšený zájem o trénink na cvičné louce a zájem účastníků o pravidla a etiku golfové hry. Oficiální otevření hřiště a zahájení činnosti klubu se konalo 13. 5. 2000. Kromě představitelů obce a okresu se zahájení zúčastnil i tehdejší prezident ČGF p. Hanuš Goldscheider.
19. srpna 2000 byl na veřejném hřišti uspořádán první golfový turnaj "Hlubocký čáp".

Zájem o golf na Hluboké se stále zvyšoval. Kromě hráčů, kteří v golfu již našli svůj způsob využívání volného času a přicházeli na hřiště pravidelně, se téměř denně objevovali noví zájemci. Řada členů se již v té době dopracovala k "zelené kartě" a někteří dokonce k handicapu, což lze pokládat za pozoruhodné, uvážíme-li, že byla k dispozici pouze cvičná louka a nenormované veřejné hřiště. Proto bylo na hlubocké Podskalské louce postaveno 18 jamkové hřiště PAR 71, délka 5 900 m – jeho otevření bylo plánováno na 7. září 2002.

Povodně na golfovém hřišti v roce 2002

Krátce před tímto termínem však došlo k záplavám a hřiště se změnilo v téměř 70 hektarové jezero, místy voda sahala až do výšky 4 metrů. Práce na obnově golfového areálu začaly hned, jakmile to jeho stav dovolil. Provoz na devítijamkovém hřišti byl obnoven v červenci 2003, provoz na 18 jamkovém hřišti byl zahájen v září 2003.

Nelze nepřipomenout, že koncem roku 2002 byly dokončeny práce na klubovně v Knížecím Dvoře a v září 2003 byla otevřena další klubovna přímo v areálu hřiště. 18 jamkové hřiště bylo znormováno v dubnu roku 2004 a za pouhý rok zde bylo uspořádáno na 70 turnajů.

A nyní něco k současnosti Golfového Klubu Hluboká

img03.jpg, 6 kB Velkou pozornost věnuje Golfový Klub Hluboká mládeži – vznikla např. "golfová přípravka". Od roku 2004 se stala tzv. "začátečnická odpoledne", která se konala od začátku května. V roce 2015 byla tato odpoledne nahrazena pravidelnými pátečními tréninky s Pavlem Ambrožem, které se konaly jednou za 14 dní v pátek odpoledne. Tato odpoledne byla určena všem, kteří hru golfu chtěli buď vyzkoušet či se zdokonalit.

Družstvo mužů, žen a juniorů se zúčastňuje celostátních soutěží – muži jsou v roce 2015 již v I. lize. Ženy se stejně jako muži účastní Mistrovství jihočeského kraje družstev, které ženy i muže v roce 2014 vyhráli. Pravidelně jsou pořádána utkání s partnerskými kluby nejen z ČR, ale také z Rakouska. Pro členy klubu jsou organizovány zájezdy do Rakouska a Itálie, kde se konají klubové turnaje a utkání s místními golfovými kluby. Lze konstatovat, že se i tímto způsobem daří úspěšně rozvíjet klubový život.