Aktuality

24.10.2018 - uzavřena recepce i restaurace

Rádi bychom Vás upozornili, že ve středu 24.10.2018 nebude v provozu recepce ani restaurace vzhledem k přerušení dodávky elektrické energie z důvodu... dokončení

 
Prázdninové Fee - 50% sleva pro děti a mládež

Podzimní prázdniny se kvapem blíží! Myslíme i na naše děti a mládež a přinášíme jim slevu 50% na Green Fee 18 a Public course v termínu 27.10.-... dokončení

 
Info o uzavírce

Vážení členové GKHNV, vážení golfisté, dovolte, abychom Vás informovali o plánovaných dopravních opatřeních v rámci asfaltování silnice v Podskalí... dokončení

 
Zahřejte se na Hluboké

Při zaplacení plné ceny GreenFee18 v naší golfové restauraci Dolce Cabaňa obdržíte v období 1.10.2018-31.10.2018 voucher na svařené víno. Těšíme se na... dokončení

 
...další aktuality

Historie golfového klubu

img01.jpg, 5 kBGolfový areál v Hluboké nad Vltavou má jedinečnou historii, tato lokalita je výjimečně dochovaným příkladem postupné hospodářské a estetické kultivace krajiny, prováděné v okolí šlechtického sídla v průběhu několika staletí. Nedílnou součástí krajinářských úprav se stalo i založení krajinářského parku v návaznosti na přestavbu zámku, provedenou za Jana Adolfa a Eleonory ze Schwarzenberku ve slohu tudorovské novogotiky (1839-1871). Krajinářský park na Podskalské a Poříčské louce se vyznačuje jedinečnou prostorovou kompozicí, tvořenou jednoduchým terénním reliéfem rozsáhlých luk s promyšleně rozmístěnými porosty, skupinami a solitérami dřevin s výrazným zastoupením dlouhověkých dubů. Pro celý areál je charakteristické velkorysé měřítko rozmístění jednotlivých kompozičních prvků. Jedná se o výjimečný příklad pochopení a aplikování principů významných anglických krajinářů 18. století.

Golfové hřiště v Hluboké nad Vltavou

se rozprostírá v nádherném přírodním prostředí na jihu Čech pod zámkem Hluboká, na ploše 68 ha a zahrnuje 18 + 9 jamek a velký driving range.
Dne 23. 7. 1999 byl na cvičné louce zahájen první trénink golfu, zřízené posekáním Poříčské louky, a to na ploše cca 300 x 250 m. Povědomí o ní se rychle rozšířilo a cvičnou louku začali navštěvovat zájemci z řad místních občanů i z Českých Budějovic a okolí. V malých skupinách přijížděli i lidé z jiných klubů, kteří byli v okolí na dovolené a o golfu již něco věděli. Přesto se jednalo víceméně o "osvětovou činnost" a lidé začali chápat, že se nejedná o sport určený nějaké výlučné skupině lidí, ale že je dostupný prakticky komukoliv. Proto bylo rozhodnuto o zřízení jednoduchého veřejného hřiště, jehož budování bylo zahájeno v srpnu 1999 sekáním drah a zřizováním jamkovišť.

img02.jpg, 6 kBV roce 2000 začal provoz cvičné louky a veřejného hřiště. Zejména veřejně přístupné hřiště začalo být hojně využíváno jak začátečníky, tak i zkušenými hráči. To přineslo i zvýšený zájem o trénink na cvičné louce a zájem účastníků o pravidla a etiku golfové hry. Oficiální otevření hřiště a zahájení činnosti klubu se konalo 13. 5. 2000. Kromě představitelů obce a okresu se zahájení zúčastnil i tehdejší prezident ČGF p. Hanuš Goldscheider.
19. srpna 2000 byl na veřejném hřišti uspořádán první golfový turnaj "Hlubocký čáp".

Zájem o golf na Hluboké se stále zvyšoval. Kromě hráčů, kteří v golfu již našli svůj způsob využívání volného času a přicházeli na hřiště pravidelně, se téměř denně objevovali noví zájemci. Řada členů se již v té době dopracovala k "zelené kartě" a někteří dokonce k handicapu, což lze pokládat za pozoruhodné, uvážíme-li, že byla k dispozici pouze cvičná louka a nenormované veřejné hřiště. Proto bylo na hlubocké Podskalské louce postaveno 18 jamkové hřiště PAR 71, délka 5 900 m – jeho otevření bylo plánováno na 7. září 2002.

Povodně na golfovém hřišti v roce 2002

Krátce před tímto termínem však došlo k záplavám a hřiště se změnilo v téměř 70 hektarové jezero, místy voda sahala až do výšky 4 metrů. Práce na obnově golfového areálu začaly hned, jakmile to jeho stav dovolil. Provoz na devítijamkovém hřišti byl obnoven v červenci 2003, provoz na 18 jamkovém hřišti byl zahájen v září 2003.

Nelze nepřipomenout, že koncem roku 2002 byly dokončeny práce na klubovně v Knížecím Dvoře a v září 2003 byla otevřena další klubovna přímo v areálu hřiště. 18 jamkové hřiště bylo znormováno v dubnu roku 2004 a za pouhý rok zde bylo uspořádáno na 70 turnajů.

A nyní něco k současnosti Golfového Klubu Hluboká

img03.jpg, 6 kB Velkou pozornost věnuje Golfový Klub Hluboká mládeži – vznikla např. "golfová přípravka". Od roku 2004 se stala tzv. "začátečnická odpoledne", která se konala od začátku května. V roce 2015 byla tato odpoledne nahrazena pravidelnými pátečními tréninky s Pavlem Ambrožem, které se konaly jednou za 14 dní v pátek odpoledne. Tato odpoledne byla určena všem, kteří hru golfu chtěli buď vyzkoušet či se zdokonalit.

Družstvo mužů, žen a juniorů se zúčastňuje celostátních soutěží – muži jsou v roce 2015 již v I. lize. Ženy se stejně jako muži účastní Mistrovství jihočeského kraje družstev, které ženy i muže v roce 2014 vyhráli. Pravidelně jsou pořádána utkání s partnerskými kluby nejen z ČR, ale také z Rakouska. Pro členy klubu jsou organizovány zájezdy do Rakouska a Itálie, kde se konají klubové turnaje a utkání s místními golfovými kluby. Lze konstatovat, že se i tímto způsobem daří úspěšně rozvíjet klubový život.